Telefon:
608 703 557

O NAS

Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom w październiku 2013 rozpoczął swoją działalność edukacyjną Punkt Przedszkolny „Kangurek”.
Po 4 letnim doświadczeniu pracy z dziećmi w formie kursów, szkoleń i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego postanowiliśmy utworzyć Punkt Przedszkolny, który posiada silne fundamenty skutecznych i efektywnych form docierania do zasobów i rozwoju możliwości młodego człowieka, jakie zapewniała i zapewnia Państwu do tej pory oferta Akademii Nauki.
Kursy Akademii Nauki, takie jak: Program Efektywnej Nauki i Rozwoju Intelektu „Mały Odkrywca” oraz „Hello English” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, znane są ze swej skuteczności. Wzięło w nich udział już kilkanaście tysięcy dzieci w wielu miastach Polski. Od 2010 r. prowadzimy nowotarskie kursy z zakresu Robotyki, rozwijające wiedzę ogólną, popularnonaukową, ale również wiedzę z matematyki, fizyki, elektroniki i informatyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W 2012 r. wzbogaciliśmy ofertę o innowacyjne warsztaty chemiczno-fizyczne Mały Naukowiec. Zajęcia w Akademii Nauki gwarantują dzieciom olbrzymią dawkę wiedzy, wspomagają ich rozwój intelektualny i emocjonalny a przede wszystkim zapewniają świetną zabawę. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć placówkę, której głównym atutem będą sprawdzone i skuteczne programy edukacyjne Akademii Nauki skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do Naszego przedszkola.Nadrzędnym celem Przedszkola „Kangurek" jest to, by dzieci poprzez zabawę, odkrywały otaczający ich świat. 
Chcemy, aby każdy Przedszkolak, uczęszczający do Naszego Przedszkola, został jak najlepiej przygotowany do dalszej edukacji w szkole podstawowej. Pracując w oparciu o podstawę programową MEN w ramach nauki przedszkolnej chcemy wspomóc naszych podopiecznych w:
- Budowaniu poczucia własnej wartości
- Osiąganiu coraz większego stopnia samodzielności zarówno w samoobsłudze jak i sposobie rozumowania
- Twórczym rozwiązywaniu problemów
- Nauce podstawowych zasad życia społecznego w grupie                                                                        
- Zdobywaniu jak największej wiedzy z różnych dziedzin nauki

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat, a rodziców Naszych Przedszkolaków zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym placówki

W Przedszkolu "Kangurek" zapewniamy:

- Programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN
- Szeroki wachlarz zajęć podstawowych: zajęcia dydaktyczne, rytmika, zajęcia ogopedyczne, czytanie bajek, zajęcia plastyczno-techniczne
- Bogatą ofertę zajęćponadprogramowych: Mały Odkrywca, Robotyka, Hello English, Mały Naukowiec, Warto wiedzieć
- Wykwalifikowaną i przyjazną kadrę
- Małą liczebność grup- Wysoki standard wyposażenia sal- Bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w placówce
- Smaczne posiłki
- Własny, bezpieczny plac zabaw
- Wiele imprez okolicznościowych dla dzieci


Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Aktualności, informacje, wydarzenia, atrakcje !

Plan zajęć

Text

Dalej

Ogłoszenia

Text

Dalej

Aktualności

Text

Dalej

Jadłospis

Text

Dalej

Zajęcia dodatkowe

Text

Dalej

Media

Text

Dalej