Katarzyna Czosnowska - Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

logo kangurek
Przejdź do treści
Katarzyna Czosnowska
________________________________

Nauczyciel - Grupa Żyrafki
Nauczyciel Przedszkola „Kangurek”. Dodatkowo prowadzi kurs naturalnej nauki czytania przez zabawę Mały Odkrywca „Zaczarowany Zajączek” w grupie 3 latków. Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną z Terapią Pedagogiczną na PWSZ w Płocku.
Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z zakresu Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i Włączająca oraz Studiach Podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz warsztatach.
Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia. Jako wychowawca w swoich działaniach kieruje się zawsze dobrem dziecka. Stara się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny.
Dąży do tego, aby ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej akceptacji. Uważa, że każde dziecko powinno być szanowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości.
Jest osobą pogodną, uśmiechniętą i cierpliwą, a zarazem wymagającą i wytrwałą.
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"KANGUREK"
Tel. +48 608 703 557
e-mail: przedszkole@kangurek.eu
09-100 Płońsk
ul. Szkolna 55
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20
Wróć do spisu treści