Marzanna Markiewicz - Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

logo kangurek
Przejdź do treści
Marzanna Markowska
________________________________

Dyrektor ds. pedagogicznych
Pełni funkcję dyrektora ds. pedagogicznych. Jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem ze specjalnością „Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne” Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Ukończyła liczne szkolenia i kursu m.in. „Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka”, „Rozpoznawanie problemów związanych z okresami rozwojowymi dzieci – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”, „Ochrona, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych i danych szczególnie wrażliwych w placówce oświatowej”, „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”.

Uważa, że każdy Pedagog powinien patrzeć na Dziecko indywidualnie, nie porównywać z innymi, kochać takim, jakie jest i być blisko, by pomóc, wysłuchać i wesprzeć. Doskonale rozumie, że Dziecku potrzebne jest serce, wyczucie i zrozumienie i takie też postawy zaszczepia w innych Nauczycielach Niepublicznego Przedszkole „Kangurek”.
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"KANGUREK"
Tel. +48 608 703 557
e-mail: przedszkole@kangurek.eu
09-100 Płońsk
ul. Szkolna 55
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20
Wróć do spisu treści