Oferty Pracy - Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

logo kangurek
Przejdź do treści
OFERTA PRACY
OFERTA PRACY NR 1: Nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • Typ: Przedszkole
 • Rodzaj placówki: niepubliczna
 • Nazwa szkoły/placówki: Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"
 • Miejscowość: Płońsk
 • Ulica: Kolejowa
 • Nr domu: 20
 • Kod pocztowy: 09-100
 • Telefon: 608-703-557
 • E-mail: przedszkole@kangurek.eu

Szczegóły dotyczące oferty:
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Liczba godzin w tygodniu: 40
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2020-07-10
Termin składania dokumentów: 2020-07-30
Opis oferty pracy:
Niepubliczne Przedszkole ,, Kangurek " zatrudni nauczyciela edukacji przedszkolnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: przedszkole@kangurek.eu do 31.07.2020 r.
Praca w Przedszkolu
Przedszkole to pas startowy do szkoły, pierwszy etap edukacji i wstęp do socjalizacji z innymi. Dzieci uczą się w tym czasie samodzielności, ufności i nawiązywania relacji. Potem przychodzi czas na naukę. Z perspektywy dziecka to istna sielanka. Prawie jak w starożytnym Rzymie — drzemki, przekąski, granie na instrumentach. Ale nauczyciel przedszkolny dokładnie wie, jak przygotować dziecko do etapu szkolnego i każdy dzień planuje według podstawy programowej nauczania przedszkolnego.
Odpowiedni miks zabawy i nauki wcale nie jest tak łatwy do osiągnięcia.
Wskazówka
nie istnieje już dziś określenie przedszkolanka. To przestarzała nazwa osoby pracującej w przedszkolu, odpowiedzialnej kiedyś właściwie za… wszystko. Odnosiło się ono do absolwentek liceów pedagogicznych lub placówek typu studium nauczycielskie.
Nauczyciel edukacji przedszkolnej — obowiązki
Do zadań nauczyciela edukacji przedszkolnej należy:
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • rozwijanie u dziecka tzw. dojrzałości szkolnej dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka i w przypadku zauważenia nieprawidłowości, powiadomienie rodziców.

Odpowiedzialność jest naprawdę duża.
Nauczyciel przedszkolny — jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel edukacji przedszkolnej?
Żeby dostać pracę w przedszkolu jako nauczyciel, musisz:

 • mieć wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 • być absolwentem takich kierunków studiów, jak wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna.

Wystarczy licencjat.
Ale uwaga!
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, od 2020 roku nauczyciele wychowania przedszkolnego ze stopniem licencjata będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje i zdobyć tytuł magistra
Poza posiadaniem odpowiedniego wykształcenia, kandydat do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu:
 • nie może być karany
 • powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych
 • musi przejść badania lekarskie uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego.
Więcej niż mile widziane są dodatkowe kwalifikacje, w tym np. specjalizacja z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, psychologii, reedukacji, muzykoterapii czy logorytmiki.
I jeszcze oczywista sprawa, czyli predyspozycje do pracy w przedszkolu, które wiążą się z posiadaniem takich cech, jak:
 • odpowiedzialność
 • rozwaga
 • cierpliwość
 • podejście do dzieci
 • kreatywność

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"KANGUREK"
Tel. +48 608 703 557
e-mail: przedszkole@kangurek.eu
09-100 Płońsk
ul. Szkolna 55
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20
Wróć do spisu treści